காலண்டர் அட்டை

2011-09-03

| | |
 
 
அன்றோரு நாள் ஸ்கூலில் புக்கும், நோட்டும் கொடுத்தார்கள்..

நண்பர்கள் பலர் ப்ரவுன் கலரால் ஜோடித்து வந்தனர்...

நாங்கள் முழு நிர்வாணமாக கொண்டு சென்றோம்...
...
ஆசிரியரின் திட்டை வீட்டில் நாங்கள் திட்டினோம்...

எங்களுக்கு வீட்டிலும் உதை கிடைத்தது...

எப்படியோ கெஞ்சி கூத்தாடி, தமிழ், ஆங்கில கட்டுரை நோட்டுகளை மட்டும் திருமண ஜோடிகளைப் போல லேமினஸனால் அலங்கரித்தோம்..

லேபிளும், பைண்டிங்குமாக புத்தகங்கள் வகுப்பறையில் அணிவகுத்தன...

நாங்கள் எங்களுடைய புத்தகம் மற்றும் நோட்டின் மீது கடந்த கால லீவுகளையும், விழாக்களையும் கட்டங்களில் பார்த்துக் மகிழ்ந்துக் கொண்டிருந்தோம்...

0 பேர் நிழலுக்கு வந்துள்ளனர்:

Post a Comment