ஏழ்ைம

2008-06-17

| | |
பண்டிை காலங்களில் நாங்களும் துணி தக்க கொடுத்தோம் ......


துணி கடைகாரர் தக்க மாட்டாராம்....... ஏனெனில்


துணி பழய துணி.....

1 பேர் நிழலுக்கு வந்துள்ளனர்:

JUDE said...

ithu pondra yellmayai olikka padu paduvom

Post a Comment